Integritetspolicy

Vem är jag?

Min webb adress är: https://stresscoach.ax.

Vilka persondata samlas in och varför?

För att kunna upprätthålla kundkontakt sparar jag ner kundens namn samt e-postadress och telefonnummer om den behövs för kundkontakt.

Kontaktformulär

Meddelanden som sänds via kontaktformulär sparas som e-post. Inget annat register med meddelanden uppförs.

Journalföring

Detta är inget registrerat sjuk- eller hälsovårdsföretag. Inga elektroniska journaler uppförs i kundens namn. Inga personsignum sparas. Kunden tilldelas ett kundnummer och vid behov kan anteckningar som stöd för processen noteras under kundnummer.

Tystnadsplikt

Allt som diskuteras under kundträffar är fullständigt konfidentiellt och jag följer samma tystnadsplikt som man förbinder sig till vid arbete inom social- och hälsovården. Inför varje påbörjad kundkontakt undertecknas ett kontrakt av kunden och mig där detta garanteras.

Förteckning över kunduppgifter som hanteras

Förteckning över kunduppgifter som hanteras (namn, adress, e-mail, telefonnummer) i firma Ellinor Mattsson, FO-nummer 2624489-8, Skomakarvägen 4, 22150 Jomala

Person som ansvarar för hantering av kunduppgifter: Ellinor Mattsson, 0414349891, mattsson.ellinor@gmail.com

Uppgifternas användningsområde: Kundregister

Kategorier: kunder

Tidsgräns: uppgifterna förvaras tills coachingrelationen är avslutad. Efter det sparas namn och e-mailadress för marknadsföring.

Uppgifterna sparas i exel-blad.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements