Medveten Andning

Tänk dig den djupt avslappande känslan just innan du somnar. Tänk dig känslan när du ligger på yogamattan i savasana. Tänk dig känslan när du vaknar en söndag morgon och vet att du har hela dagen för dig själv, utan måsten. Föreställ dig sedan samma känsla på ditt arbete eller mitt i vardagens kaos. Är det möjligt? Medveten andning är en metod och ett förhållningssätt till livet som gör att den känslan inte behöver vara mer än några andetag ifrån. Med lite övning kan du påverka din andning i en riktning som gör att den blir ett effektivt verktyg att hantera vardagens utmaningar med.

Men medveten andning är mera än så!

Sömn! Hur vi andas på dagen påverkar hur vi andas på natten, och hur vi andas på natten påverkar hur vi mår på dagen! Med hjälp av medveten andning och det lugnare stressystem det ger kan man påverka andningen på natten, och genom att tejpa munnen på natten sover du lugnare, du andas genom näsan och snarkar mindre. Allt detta ger dig en djupare och mera kvalitativ och återhämtande sömn. Den mera avslappnade glatta muskulatur som näsandning medför kan även minska behovet att gå på toaletten på natten, och många andra fördelar för hjärta och kärl.

Photo by Cris Saur on Unsplash

Medveten träning! Oberoende om träning för dig betyder positiv prestation eller ett ångestladdat måste kan medveten träning bli ett stöd för dig. Medveten träning handlar om att träna på andningens och därmed kroppens villkor. Genom en rytmisk näsandning med en längre utandning än inandning skapar du ett lägre stresstillstånd än vid ”vanlig” träning, och du syresätter kroppen optimalt för att säkra snabb återhämtning och avslappnade starka muskler.

man som joggar på asfaltvä i allé.
Photo by Damien DUFOUR Photographie on Unsplash

Oro och ångest. Medveten andning är ingen terapiform som bearbetar bakomliggande orsaker, men andningen är ett kraftfullt verktyg för att hantera oro och ångest. Våra känslor styr våra tankar och vår andning, men på samma sätt kan vi använda vår andning för att styra våra tankar och speciellt känslor. Vid panikattacker har man visat att koldioxidhalten i blodet är låg, och medveten andning är ett sätt att bibehålla en hög koldioxidnivå och därmed minska eller lindra panikattacker.

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Smärta. Andningens smärtlindrande effekt har varit känd sedan länge, exempelvis vid förlossningar. Man vet också att smärta försämrar andningen som i sin tur ökar spänningar och därmed hamnar man lätt i ond cirkeln där smärtan i sig ger mera smärta. Genom medveten andning och speciellt med hjälp av relaxator-använding (ett andningsmotstånd som lugnar ner och förlänger utandningen) kan du vid både kort och långvarig smärta höja koldioxidhalterna i blodet och därmed sänka både den glatta och viljestyrda muskulaturens spänning vilket kan minska smärtan. Samtidigt aktiverar du det parasympatiska nervsystemet som minskar stressreaktionen som smärtan medför.

…..och ännu mer än så!

Besök www.medvetenandning.se för mera information