Kurs i medveten andning- individuell

Innehåll i kurs i medveten andning, pris 180 €

  • 1 inledande besök à 90 min + 1 uppföljningsbesök à 60 min
  • Genomgång av upplägg för andningsträning i medveten andning och träningsschema för detta
  • Personlig handledning och uppföljning under kursperioden samt enligt överenskommelse efteråt
  • Information och kunskap kring andningsfysiologi och andningens påverkan på hälsan. Vid specifika individuella hälsoproblem tas dessa i beaktande vid planering av upplägg
  • Boken Medveten andning
  • Relaxator andningstränare
  • Sleeptape 1 månads förbrukning
  • Träningsschema och kartläggning av din upplevda hälsostatus
  • Uppföljningsbesök 50 €/gång
Photo by Alenka Skvarc on Unsplash