Produkter

Jag säljer muntejp (sleep-tape), relaxatorer och boken Medveten Andning.

Muntejp 23 € fem månaders förbrukning

Relaxator 35 €

Boken Medveten andning 20 €

Paket: Bok + relaxator + en månads förbrukning av tejp, 50 €

DU kan höra av dig via mail eller per telefon (info under rubriken ”om mig”, så kommer vi överens om leverans och betalning.