Coaching

Vanligtvis består en coachingprocess av fem träffar, ibland fler. Ett första besök betyder inte att man förbinder sig till fortsatt uppföljning, utan fortsatta besök planeras alltid tillsammans. Inför en coachingträff behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt utan tillsammans planerar vi hur just din coachingprocess skall se ut.

Kostnad per besök à 1 h, 75 €.